وقتی اضطراب حمله می کند

نویسنده:
ديويد دی برنز
مترجم:
مهدی قراچه داغی
انتشارات:
ذهن آویز
سال نشر:
1389
قیمت:
16000

در آغاز كتاب، اطلاعاتی درباره‌ی شناخت‌درمانی و فواید آن ذكر گردیده، از جمله این كه “به كمك مهارت‌ها “شناخت‌درمانی” جایی برای ناامیدی و ناتوانی در خصوص حال بد، احساسات و هیجانات منفی از قبیل اضطراب، فشارهای روانی، خشم، كینه، افسردگی، احساس گناه، ناسالم، خفت، خجالت، و فقدان اعتماد به نفس و احترام به خود باقی نمی‌ماند … ما می‌توانیم با اندازه‌گیری “وضعیت موجود روانی” خود را با “وضعیت مطلوب روانی” مقایسه كنیم و مسیر تغییر و تحول را ارزیابی نماییم”. در بخش نخست كتاب دلایل ترس، اضطراب و نگرانی تشریح می‌شود و سپس در بخش دوم (الگوی شناختی)، شناخت باورهای مخرب و نیز چگونگی اصلاح باورهای مخرب تبیین می‌گردد و روش‌های آن توضیح داده می‌شود كه از آن جمله است: روش “چه می‌شود اگر” (شناخت عواقب فرض‌های احتمالی در خصوص انواع اضطراب)، روش مبتنی بر محبت، روش مبتنی بر واقعیت، روشتهای منطقی و علم معانی، روش‌های كمی، روش‌های مبتنی بر شوخ‌طبعی (بذله‌درمانی)، روش نقش‌گزاری و معنوی، روش‌های انگیزه‌بخش، و روش‌های ضد تنبلی و دفع‌الوقت كردن. بخش سوم كتای تشریح “الگوی در معرض قرار دادن” است كه مجموعا سه الگو را شامل می‌شود: 1- در معرض قرار دادن كلاسیك، 2- در معرض قرار دادن شناختی، 3- در معرض قرار دادن میان فردی ترس از اشخاص. در بخش چهارم، الگوی احساس پنهان و روش آن بررسی شده است. این روش شامل دو مرحله است: 1- شناسایی مساله و یا احساسی كه موجب ناراحتی می‌شود، 2- ابراز كردن احساسات و برداشتن گام‌هایی به منظور حل مساله. در بخش پایانی كتاب نیز فهرستی از 40 روش برای از میان برداشتن هراس‌ها ذكر گردیده است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/