مفاهیم روانشناسی

استرس محیطی

در مدل بیماری پذیری-استرس در حوزه آسیب شناسی روانی به عامل استرسی گفته می شود (اعم از زیست شناختی یا روان شناختی) که همراه با بیماری پذیری موجب بروز یک اختلال روانی می شود.

بیشتر

اصل لذت

اصل لذت جویی و اجتناب از درد، اید طبق اصل لذت عمل می کند.

بیشتر

اقتصاد ژتونی

نظامی که درآن با کنترل دقیق تقویت ها، رفتارهای مطلوب رواج داده می شوند. ایجاد چنین نظامی مستلزم مشخص کردن تقویت کننده ای فوری برای هر رفتار و پشتوانه های آن تقویت کننده ها است که بیماران می توانند تقویت کننده ها را با آنها مبادله کنند.

بیشتر

انتقال

پدیده بسیار مهمی در روان کاوی مبنی بر اینکه بیمار طوری به درمانگر واکنش نشان می دهد که گویی یکی ازشخصیت های مهم دوران کودکی اوست.

بیشتر

بازسازی شناختی

مجموعه ای از فنون که به افراد یاد می دهند مفروضات خود را در مورد وضعیت ها و دنیا بررسی کنند و عقایدشان را واقع بینانه تر و عاقلانه تر سازند.

بیشتر

بیزاری درمانی

درمانی جنجال برانگیز که در آن رفتار نامطلوب پیوسته پیامد ناخوشایندی در پی دارد و به این ترتیب نیرومندی رفتار نامطلوب را در طول زمان کم می کند.

بیشتر

پیشگیری اولیه

اصلاح شرایط منفی قبل از بروز مشکلات جدی. اجرای این نوع پیشگیری تا حدودی مستلزم ایجاد تغییرات اجتماعی است.

بیشتر

پیشگیری ثانویه

کشف و رفع زودهنگام مشکلات تا وقتی که امکان مداخله وجود دارد. در این نوع پیشگیری غالباً شمار کثیری از افراد غربال می شوند مثلاً کسانی که طلب نمی کنند یا اصولاً در معرض خطر به نظر نمی رسند.

بیشتر

پیشگیری

اصلی مبنی بر اینکه در بلندمدت، پیشگیری ها به صرفه تر و موثرتر از درمان انفرادی آن هم پس ازشروع مشکلات یا اختلالات هستند.

بیشتر

تحلیل تبادلی (TA)

روشی گروهی که بنیانگذارش برن بود و بر «حالات ایگویی» کودک، بالغ و والد تاکید دارد. شاهد این حالات هم تبادلات بیماران با دیگر اعضای گروه، مثبت و منفی بودن (والانس) این حالات ایگویی و این نکته است که چقدر به بیماران کمک می کنند شیوه های فکری مثبتی اتخاذ کنند که ویژگی حالت ایگویی بالغ مثبت محسوب می شوند. یکی دیگر از نکات مورد تائید در تحلیل تبادلی، شناسایی بازی های بیماران است که هدفشان پرهیز از صمیمی شدن و نزدیک شدن زیاد به دیگران و کمک کردن به آنها برای اتخاذ رفتارهای رضایت بخش تر می باشد.

بیشتر

تحلیل رویاها

یکی از فنون روان کاوی برای روشن ساختن مواد ناهشیار. چون رویاها به شدت از آرزوهای ناهشیاری که صورت نمادین به خود گرفته اند پر شده اند تحلیل رویاها سرنخ های مهمی برای یافتن این آرزوها فراهم می آورند.

بیشتر

تخلیه هیجانی

تخلیه انرژی روانی (ازطریق بیاد آوردن وقایع دردناک) که به نظر روان کاو فواید مهم درمانی دارد.

بیشتر

تداعی آزاد

یکی از قواعد اصلی روان کاوی مبنی بر اینکه بیمار هر چیزی را که به ذهنش خطور می کند بگوید. تداعی آزاد با گذشت زمان، افکار و امیال ناهشیار بیمار را روشن می سازد.

بیشتر

جرات آموزی

استفاده از تمرین رفتاری و فنون دیگر برای آموزش شیوه مناسب ابراز نیازها به مردم بدون آنکه حقوق دیگران را ضایع کنند.

بیشتر

حساسیت زدایی منظم

فنی رفتاری برای درمان اختلالات اضطرابی. در این فن در حالیکه بیمار آرمش عضلانی دارد و ضعیت های اضطراب زا را تجسم می کند.

بیشتر

خاموشی

حذف پاسخ (رفتاری یا هیجانی) نامطلوب.

بیشتر

خانواده درمانی

نوعی روان درمانی که در آن درمانگر علاوه برشخص بیمار، دیگر اعضای خانواده را هم می بیند. این درمان بر این ایده استوار است که وقتی یک عضو خانواده دچار مشکل می شود دیگر اعضای خانواده هم تحت تاثیر وی قرار خواهند گرفت و محیط خانه در ایجاد مشکل نقش اساسی دارد؛ اگر چه از لحاظ نظری، رویکردهای مختلفی در خانواده درمانی وجود دارد ولی هدف اکثر خانواده درمانی ها بهبود ارتباطات در درون خانواده است.

بیشتر

خودشکوفایی

گرایش بنیادی انسان به حفظ و ارتقای خود

بیشتر

درمان شناختی-رفتاری

درمانی که برنقش مهم تفکر در سبب شناسی و تداوم مشکلات تاکید دارد. هدف فنون رفتاری – شناختی اصلاح الگوهای فکری است که در ایجاد مشکلات بیمار نقش دارند؛ همچنین در اصلاح رفتارهای مشکل ساز از اصول شرطی سازی و یادگیری استفاده می شود.

بیشتر

درمان عقلانی-هیجانی

درمانی که پیشگام آن الیس است. در این درمان بیماران مجبور می شوند با تفکر غیر منطقی خویش روبرو شوند و آنرا اصلاح کنند. به نظر الیس، باورهای افراد در مورد رویدادها موجب پیامدهای رفتاری یا هیجانی می شوند نه خود رفتارها.

بیشتر

درمان مراجع محور

نوعی روان درمانی که کارل راجرز بانی آن بود و بر نقش مهم ادراک مراجع از تجربه هایش تاکید دارد و می گوید انسان گرایشی ذاتی به توسعه و پرورش ظرفیت هایش دارد. این نوع درمان راه را برای ظرفیت کمال مراجعان هموار می کند.

بیشتر

رفتاردرمانی

درمان اختلالات بر مبنای اصول شرطی سازی یا یادگیری. رویکرد رفتاری، ماهیت علمی دارد و نقش مهمی برای متغیرهای استنباطی (یعنی نامشهود) در رفتار قایل نیست.

بیشتر

روان پزشک

پزشکی که در زمینه تشخیص و درمان اختلالات روانی آموزش دیده باشد. روان پزشکان به دلیل پیشینه پزشکی خود می توانند برای تسکین مشکلات رفتاری یا ناراحتی های روانی دارو تجویز کنند.

بیشتر

روان شناس بالینی

متخصصی که وظیفه اش شناخت و درمان مشکلات هیجانی ،رفتاری و شناختی افراد است. روان شناسان بالینی کارهای زیادی انجام می دهند، مانند روان درمانی، سنجش و تشخیص، تدریس نظارت ، تحقیق، مشورت و کارهای اجرایی.

بیشتر

روان شناسان سلامت

گروهی از روان شناسان که تحقیقات و کارشان در مورد پیشگیری ازبیماریها، حفظ و ارتقای سلامتی و درمان کسانی است که بیمارند.

بیشتر

روان شناسان مشاور

روان شناسانی که فعالیتها و علایق شان باروان شناسان بالینی همپوشی قابل توجهی دارد. روان شناسان مشاور بطور سنتی افرادی را که بهنجارند یا ناسازگاری خفیفی دارند بطور انفرادی و گروهی درمان می کنند و مشاوره تحصیلی و شغلی انجام می دهند.

بیشتر

روان شناسی وجودی

گرایشی درروان شناسی که انسان ها را معناجو می داند.

بیشتر

رویکردشخص محور

اصطلاحی که به رویکرد مراجع محور اشاره دارد و در مورد رفع مشکلات یا وضعیت های خارج از محیط درمان به کار می رود (مثل آموزش داوطلبان، آموزش کادر پزشکی)

بیشتر

زوج درمانی

نوعی روان درمانی که درآن یک زوج (متاهل،غیرمتاهل یا همجنس) با یک یا چند درمانگر ملاقات می کنند تا مشکلشان رفع شود.

بیشتر

سلسله مراتب اضطراب

درحساسیت زدایی منظم به فهرست وضعیت هایی گفته میشودکه واکنش های اضطرابی راازکمترین تا شدیدترین واکنش ایجادمی کنند. ماده های این سلسله مراتب بر مبنای فاصله زمانی و مکانی ازمحرک ترسناک مرتب می شوند.

بیشتر

سن تقویمی

همان چیزی است که از آن با عنوان سن یاد می شود = تعداد سنوات زندگی

بیشتر

سن عقلی

اصطلاحی که بینه مطرح کرد و شاخص عملکرد ذهنی است. وی معتقد بود افراد در هر سن باید واجد برخی تواناییهای خاص باشند.

بیشتر

سندرم

گروهی از نشانه ها که بطور همزمان روی می دهند.

بیشتر

سوپر ایگو

یکی ازمولفه های شخصیت که معرف بخشی از آرمان ها و ارزش های جامعه است که پدر ومادرها با حرف ها و رفتار خود به کودک منتقل می کنند. نقش سوپر ایگو مسدود کردن تکانه های نامقبول اید و فشار آوردن به ایگو جهت رعایت اخلاق به جای مصلحت اندیشی است.

بیشتر

شناخت درمانی

نوعی درمان که بنیان گذارش بک است و بررابطه الگوهای تفکر، هیجانات و رفتار تاکید دارد. دراین درمان برای اصلاح الگوهای فکری مخربی که وجه مشخصه اختلال ها هستند از فنون شناختی و رفتاری استفاده می شود. شناخت درمانی یک درمان فعال، ساخت دارو دارای محدودیت زمانی است وبرای درمان برخی ازاختلالات مناسب می باشد.

بیشتر

طب روان-تنی

رشته ای (که دردهه های 1950 و 1940 بسیار مشهور بود، ولی هم اکنون از مدافتاده است) مبتنی بر این فرض که برخی بیماری ها و امراض معلول عوامل روان شناختی هستند. برخی از طرفداران این رشته معتقد بودند هر بیماری «روان-تنی» با تعارض ناهشیار معینی که بیمار را مستعد آن بیماری می کند تناظر دارد.

بیشتر

عقده ادیپ

دوره ای که در آن کودک نسبت به والد غیرهمجنس خود کشش جنسی و نسبت به والد هم جنس خود نفرت پیدا می کند. سوپر ایگو محصول حل و فصل این عقده است.

بیشتر

فرافکنی

مکانیسمی دفاعی که در آن افراد احساسات ناهشیارشان را به دیگران نسبت می دهند.

بیشتر

قصد تناقضی

فنی که فرانکل آنرا مطرح کرد. در این فن مراجع باید عمداً رفتاری را انجام یا پاسخی را بدهد که اضطراب آور و نگران کننده است؛ تناقض اینجا است که وی معمولاً نمی تواند کاری را که از آن می ترسد عمداً انجام بدهد.

بیشتر

گروه درمانی

نوعی روان درمانی که درآن یک یا چند درمانگر در آن واحد تعدادی ازبیماران را درمان می کنند. بطور کلی اکثر گروه ها از 5 تا 10 بیمار تشکیل می شوند و حداقل هفته ای یکبار بین 90 دقیقه تا 2 ساعت جلسه دارند. البته گروه ها از جهت گرایش نظری، قوانین و ممنوعیت ها و درمان اصلی و تکمیلی بودن خیلی باهم فرق دارند.

بیشتر

الگوی رفتاری نوع A

الگوی شخصیتی نوع خاصی که با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب رابطه دارد. افرادنوع A همیشه احساس می کنند کمبود وقت دارند و حتی وقتی ضرب الاجلی در کار نیست باز هم با حداکثر توان کار می کنند؛ همچنین در هنگام ناکامی، پرخاشگری و نفرت وجودشان را در بر می گیرد و دوست دارند روی محیط خویش مسلط شوند و این تسلط را حفظ کنند.

بیشتر

محور یک

اختلالات بالینی یا دیگر حالاتی که مورد توجه بالینی قرار می گیرند. یکی ازمحورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که تمامی اختلالات بالینی بجز اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی درآن مطرح می شوند.

بیشتر

محور دو

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی درآن مطرح می شوند.

بیشتر

محور سه

شرایط و حالات پزشکی عمومی که ارتباط بالقوه ای بادرک یا کنترل اختلال روانی فرد دارند. یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که درآن بیماری های مرتبط با مفهوم یا درمان اختلالات مطرح در محورهای یک و دو آورده می شوند.

بیشتر

محور چهار

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که هر گونه مشکلات روانی-اجتماعی یا محیطی مرتبط با تشخیص، درمان یا پیش آگهی در آن مطرح می شوند.

بیشتر

محور پنج

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که سطح کلی عملکرد افراد را بصورت ارقام نشان می دهد.

بیشتر

مرحله آلتی

یکی از مراحل رشد روانی-جنسی که بین 3 تا 7 سالگی روی می دهد و طی آن اندام های جنسی منبع اصلی کامیابی می شوند.

بیشتر

مرحله دهانی

یکی از مراحل رشد روانی –جنسی که یک سال اول عمر را به خود اختصاص می دهد و طی آن دهان منبع اصلی لذت و ارضاء شدن است.

بیشتر

مرحله مقعدی

یکی از مراحل رشد روانی-جنسی که از 6 ماهگی تا 3 سالگی طول می کشد و طی آن کودک ادرار کردن و دفع را به عنوان مهم ترین راه های ارضاء مورد استفاده قرار می دهد.

بیشتر

مکانیسم های دفاعی

راهبردهای ایگو برای دفع تهدیدهای درونی ناشی از ایدیا سوپر ایگو. (هم چنین دفاع های ایگو هم گفته می شود)

بیشتر

مواجهه درمانی

یکی ازفنون رفتاری برای کاهش اضطراب بیماران. دراین فن بیماران (بطور واقعی یا خیالی) خودشان را با محرک ها یا وضعیت هایی مواجهه می کنند که از آنها می ترسند یا اجتناب می ورزند. مواجهه وقتی موثر خواهد بود که اضطراب ایجاد کند، مدتش کافی باشد و آنقدر ادامه یابد تا اضطراب ازبین برود.

بیشتر

ناهشیار

بخشی ازذهن که برای آگاهی،غیرقابل دسترسی است.

بیشتر

نیمکره چپ

نیمکره مغزی مسئول کنترل راست بدن. این نیمکره در اکثر انسان ها در کارکردهای زبانی، استنباط منطقی و تحلیل جزئیات دخالت دارد.

بیشتر

نیمکره راست

نیمکره مغزی که مسئول کنترل سمت چپ بدن است و برای اکثر انسان ها بیشتر در مهارتهای دیداری-فضایی، ادراک جهت، خلاقیت و فعالیتهای موسیقیایی نقش دارد.

بیشتر

همدلی

یکی از سه خصوصیتی که درمانگر باید در درمان مراجع محور داشته باشد. همدلی عبارت است ازدرنظرگرفتن نیازها، احساسات و شرایط مراجعان به شکلی که خود مراجعان در نظر دارند.

بیشتر

هوش

تعریف جهانی و همگانی معینی ازهوش وجود ندارد اما در بسیاری از تعاریف هوش بر توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری و توانایی انطباق با محیط تاکید می شود.

بیشتر

اختلالات شخصیت

الگوهای رفتاری و تجربه ای پایدار و ناسازگارانه ای که از نوجوانی یا جوانی شروع می شوند و در طول بزرگسالی ادامه می یابند، برخی ازاین اختلالات، اختلال شخصیت پارانوئید، ضداجتماعی و وابسته است.

بیشتر

اختلال روانی

سندرم (یامجموعه ای ازرفتارهای نابهنجار) که باناراحتی، ناتوانی یا افزایش خطر بروز مشکلات همراه است.

بیشتر

آرامش

اضطراب، استرس و برانگیختگی فیزیولوژیک کم. آرامشی که ازطریق شل و سفت کردن عضلات یاتمرین های تنفسی، تجسمی و هیپنوتیزم ایجاد می شود.

بیشتر

اختلال ادواری خويى

اختلال ادواری خویی که اختلال خُلق ادواری و سایکلوتایمیا (به انگلیسی: Cyclothymia) نیز نامیده شده به نوعی از اختلال دوقطبی مزمن اطلاق می‌شود که با نوسان میان اپیزودهایی از افسرده‌خویی dysthymia و نیمه‌شیدایی در دوره‌های طولانی‌مدت از زندگی بیمار تعریف می‌گردد.[۱] علت دقیق اختلال ادواری خویی نامشخص است، ولی مشاهده شده‌است که افسردگی، اختلال دوقطبی و سایکلوتایمیا معمولاً در خانواده ریشه دارد.[۲] پس امکان وجود عنصر ژنتیکی برای این اختلال وجود دارد. همچنین در یک تحقیق مشاهده شد که اگر یک نفر به این اختلال دچار شود، دوقلوی او ۲-۳ برابر بیشتر امکان دارد که به...

بیشتر

For more information, please call us at
http://boum.ir/