الگوی رفتاری نوع A

الگوی شخصیتی نوع خاصی که با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب رابطه دارد. افرادنوع A همیشه احساس می کنند کمبود وقت دارند و حتی وقتی ضرب الاجلی در کار نیست باز هم با حداکثر توان کار می کنند؛ همچنین در هنگام ناکامی، پرخاشگری و نفرت وجودشان را در بر می گیرد و دوست دارند روی محیط خویش مسلط شوند و این تسلط را حفظ کنند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/