زوج درمانی

نوعی روان درمانی که درآن یک زوج (متاهل،غیرمتاهل یا همجنس) با یک یا چند درمانگر ملاقات می کنند تا مشکلشان رفع شود.

For more information, please call us at
http://boum.ir/