جدیدتریــن دیدگاه‌ها

رعنا

چند ماه است كه ازدواج كرده ام ولي متاسفانه نتوانسته بودم كه رابطه زناشويي با همسرم برقرار كنم. ديگر به فكر جدايي افتاده بودم. از سئوالات خانواده خودم وهمسرم راجع به رابطه جنسي با همسرم خسته شده بودم. به چند دكتر زنان مراجعه كرده بودم، راه حل هايشان جراحي و استفاده از‍ ژل را پيشنهاد داده بودند. با هيچكدامشان نتوانسته بودم كنار بيايم. خوشبختانه با چند جلسه مشاوره و روان درمان و سكس تراپي مشكلم حل شد. الان با برقراري رابطه با همسرم بسيار راضي هستم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/