جدیدتریــن دیدگاه‌ها

مرجان

پس از شروع زندگی مشترک سم پاشی های خانواده شوهرم شروع شد . من  ادم عصبی و مضطربی شده بودم که سختی زندگی کام مرا تلخ کرده بود .با مشاوره و صبوری پس از چندجلسه  به نتیجه ای رسیدم که اصلا باور م نمی شد.از آن به بعد قدرت من در خانواده بالا رفته و دست دشمنانم رو شده است و حقیقت برای همه روشن شده است. از خانم دکتر وکیلی بسیار سپاسگزارم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/