کارگاه‌های آموزشی

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند كه به ما كمك می كنند با موقعیت های زندگی – بخصوص موقعیت های پر خطر – به طور صحیح برخورد كنیم . وقتی این مهارت ها را كسب كردیم می توانیم در ایجاد ارتباط با دیگران سازگارانه عمل كنیم و بدون توسل به اعمالی كه به خودمان یا دیگران صدمه می زند مشكلات را حل كنیم. .همه ما در زندگی با موقعیت هایی روبرو می شویم كه اگر به درستی عمل نكنیم سلامت روانی خودمان و دیگران به خطر می افتد. این موقعیت ها مختلف هستند . مثلاً چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار كنیم ؟ چگونه مسئولیت های جدید را بپذیریم ؟ چگونه تصمیم بگیریم؟ چگونه مشكلاتمان را حل كنیم؟ چگونه با ترس ، اضطراب ، ناكامی ، افسردگی و فشارهای روانی مقابله كنیم؟مهارت های زندگی شامل ده توانایی كلی به شرح زیر است . برای زندگی بهتر لازم است این مهارت ها را تمرین كنیم تا كمتر دچار آسیب های روانی و اجتماعی شویم.

برنامه زمانبندی کارگاه های آموزشی سال 1397:

کد کارگاه عنوان کارگاه تعداد جلسات مدرس دوره تاریخ شروع تاریخ پایان زمان دوره
1 کارگاه مهارت های ارتباطی و آسیب های ارتباطی 1 دکتر عسگری 7 اردیبهشت 7 اردیبهشت 10 الی 13
2 کارگاه مهارت های ارتباطی- باج گیری عاطفی 1 خانم زهرا صادقیان

آقای کیومرث دهقان

14 اردیبهشت
28 اردیبهشت 14 الی 18
3 کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
1 دکتر پورفرخ 21 21 8 الی 17
4 کارگاه مهارت های ارتباطی- باج گیری عاطفی 1 خانم زهرا صادقیان

آقای کیومرث دهقان

3 آذر ماه 3 آذر ماه 11 الی 17
5 1363

 برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام کارگاه ها و دوره های آموزشی با مرکز مهر  تماس بگیرید.

تقویم کارگاه های فروردین ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

تقویم کارگاه های اریبهشت ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

تقویم کارگاه های خرداد ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 1  2  3  4  5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

تقویم کارگاه های تیر ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

تقویم کارگاه های مرداد ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

تقویم کارگاه های شهریور ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1  2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

تقویم کارگاه های مهر ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 1  2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17  18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

تقویم کارگاه های آبان ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

تقویم کارگاه های آذر ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

تقویم کارگاه های دی ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

تقویم کارگاه های بهمن ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 

تقویم کارگاه های اسفند ماه سال 97:

شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

 

مهارت خودآگاهي

خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

محتوا

 • شناسايي و كنترل احساسات
 • ارزيابي صحيح آنها
 • پيدا كردن نقاط ضعف و قوت خواسته ها
 • رغبتها و تصوير واقع بينانه اي از خود

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

تعداد جلسات

6 جلسه

پیش نیاز

ندارد

مهارت همدلي

همدلي يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد درك كند . همدلي به فرد كمك مي كند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها تفاوت دارد بپذيرد و به آنها احترام بگذارد. همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده، نسبت به انسانهاي ديگر منجر مي شود.

محتوا

 • روشهاي ابراز علاقه به ديگران
 • تحمل افراد مختلف
 • رفتار بين فردي با آرامش دوست داشتني تر شدن
 • احترام گذاشتن به ديگران

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

تعداد جلسات

4 جلسه

پیش نیاز

مهارت خودآگاهي

مهارت ارتباط موثر

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب بافرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

محتوا

 • ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
 • ابراز وجود
 • مذاکره
 • امتناع
 • غلبه بر خجالت و گوش دادن

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

تعداد جلسات

7 جلسه

پیش نیاز

مهارت خودآگاهی و همدلی

روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

محتوا

 • همكاری و مشاركت
 • تشخيص مرزهای بين فردی مناسب
 • اعتماد به گروه
 • دوستیابی
 • شروع و خاتمه ارتباطات

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكری، تشكيل گروهها،تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

تعداد جلسات

7 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی و همدلی و ارتباط موثر

مهارت تصمیم‌ گیری

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری تصميم گيري نماید . اگر افراد بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصميم گيري كنند ،جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزيابي كنند ، مسلما در سطوح بالاتري از بهداشت رواني قرار خواهند گرفت.

محتوا

 • تصميم گيری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقايق كارهايی كه می توان انجام داد كه انتخاب را تحت تاثير قرار دهد
 • تصميم گيری بر مبنای ارزيابی دقيق موقعيتها
 • تعيين اهداف واقع بينانه
 • برنامه ريزی و پذيرش مسئوليت اعمال خود
 • آمادگی براي تغيير دادن تصميم ها براي انطباق با موقعيتهاي جديد

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

تعداد جلسات

4 جلسه

پیش نیاز

مهارت خودآگاهی

مهارت حل مساله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

محتوا

 • شناسايی و كنترل احساسات
 • ارزيابي صحيح آنها
 • پيدا كردن نقاط ضعف و قوت خواسته ها
 • رغبتها و تصوير واقع بينانه ای از خود
 • تشخيص راه حل های مشترك

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی، پس آزمون

تعداد جلسات

4 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی و ارتباط موثر

مهارت تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

محتوا

 • تفکر مثبت
 • یادگیری فعال (جستجوی اطلاعات جدید)
 • ابراز خود
 • تشخیص حق انتخاب های دیگر (برای تصمیم گیری)
 • تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

تعداد جلسات

4 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی و حل مساله

مهارت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ،افراد را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند. با استفاده از این مهارت به بررسی و تجزیه و تحلیل افكار خود و دیگران می پردازیم و به فهم و درك روشن تر دست می یابیم . این توانایی كمك می كند تا اطلاعات و تجاربی را كه به ما می رسد تجزیه و تحلیل كرده و در مقابل ارزش ها و فشارهایی كه به ما تحمیل می شود مقاومت كنیم و بدانیم كه رفتار دیگران همیشه درست نیست.

محتوا

 • ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها، نگرشها و رفتار
 • آگاهی از نابرابری، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
 • واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
 • آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

تعداد جلسات

4 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی و حل مساله و ارتباط موثر

مقابله با هيجانات نا خوشايند

اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجانات را در خود و ديگران تشخيص دهد، نحوه تاثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبی به هيجان های مختلف نشان دهد. اگر با حالات هيجاني ، مثل غم و خشم و يا اضطراب درست بر خورد نشود اين هيجان تاثير منفي اي بر سلامت جسمي و رواني خواهد گذاشت و براي سلامت ، پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت.

محتوا

 • شناخت هيجان های خود و ديگران
 • ارتباط هيجان ها با احساسات، تفكر و رفتار
 • مقابله با ناكامی، خشم، بی حوصلگی، ترس و اضطراب
 • مقابله با هيجان های شديد ديگران

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی،پس آزمون

تعداد جلسات

8 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی و حل مساله و ارتباط موثر

مهارت مقابله با استرس

اين توانايی شامل شناخت استرسهای مختلف زندگي و تاثير آنها بر فرد است. شناسايی منابع استرس و نحوه تاثير آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گيری های خود فشار و استرس را كاهش دهد.

محتوا

 • مقابله با موقعيتهايی كه قابل تغيير نيستند
 • استراتژی های مقابله برای موقعيت های دشوار (فقدان، طرد، انتقاد)
 • مقابله با مشكلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
 • آرام ماندن در شرايط فشار
 • تنظيم وقت

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی،پس آزمون

تعداد جلسات

8 جلسه

پیش نیاز

مهارت های خودآگاهی، حل مساله، ارتباط موثر و مقابله با هيجانات نا خوشايند

مهارتهای ارتباط زناشویی

توضیحات این بخش بزودی ارائه خواهد شد.

محتوا

روش کار

تعداد جلسات

جلسه

پیش نیاز

مهارتهای ارتباطی صمیمانه ویژه زوجین

آیا عشق و علاقه ما آینده ای دارد ؟
آیا من و تو برای هم مناسب هستیم ؟
چگونه میتوانیم رابطه پایدار داشته باشیم ؟(برای زوج های جوان)

محتوا

 • آنچه در این دوره می فهید ...
 • 1- شنونده خوبی هستید ؟
 • 2- در شرایط پر استرس چگونه عمل میکنید ؟
 • 3- چه کنیم که رابطه مان تقویت شود؟
 • 4- چگونه عشقمان را غنی کنیم ؟
 • 5- چقدر میتوانیم نگرانی ها و گلایه هایمان را باهم در میان بگذاریم ؟
 • 6- چقدر میتوانید احساسات منفی طرف مقابلتان را درک کنید ؟
 • 7- چقدر از حساسیت های عاطفی یکدیگر باخبرید؟
 • 8- ابراز خطرات گذشته بد و خوب شما چه نقشی در بهبود رابطه تان دارد؟
 • 9- چقدر به یکدیگر اعتماد میکنید ؟
 • 10- عشق بازی مطلوب یست ؟

روش کار

مرحله 1 – 3 مقدماتی 

مرحله 4 – 7   متوسطه 

مرحله 8 – 10 پیشرفته

تعداد جلسات

4 جلسه دو ساعته جلسه

پیش نیاز

برای داشتن رابطه پایدار و رسیدن به دوره پیشرفته گذراندن هر یک از دوره های مقدماتی و متوسطه لازم می باشد .

کارگاه خودآگاهی هیجانی-باج گیری عاطفی

محتوا

 • مهارت های زندگی توانایی هایی هستند كه به ما كمك می كنند با موقعیت های زندگی – بخصوص موقعیت های پر خطر – به طور صحیح برخورد كنیم . وقتی این مهارت ها را كسب كردیم می توانیم در ایجاد ارتباط با دیگران سازگارانه عمل كنیم و بدون توسل به اعمالی كه به خودمان یا دیگران صدمه می زند مشكلات را حل كنیم. .همه ما در زندگی با موقعیت هایی روبرو می شویم كه اگر به درستی عمل نكنیم سلامت روانی خودمان و دیگران به خطر می افتد. این موقعیت ها مختلف هستند .

روش کار

– معرفی مدرس / اعضاًء

– تمرین توجه آگاهی ( پنج حس )

– معرفی کلیات بحث

– نمایش انیمیشن کوتاه و مفهوی مرتبط با موضوع

– نمایش اسلایدهای خودآگاهی، تعریف، اجزاء ، و …

– ویژگی های افراد خوآگاه  

– شناخت پیامدهای منفی عدم خودآگاهی

– فعالیت های عملی در گروه ( role play )

– عنوان طرحواره ها ، شناخت طرحواره ها

– فعالیت عملی از طرحواره ها

– جمع بندی پایانی با صبحت و مشارکت اعضاء

همچنین در گارگاه مذکور از یکی از شیوه های مخرب و آسیب زا  برخی رابطه ها  با عنوان “باج گیری عاطفی” مطالبی بیان و بحث خواهد شد.

تعداد جلسات

1 جلسه جلسه

پیش نیاز

آشنایی با روند و محتوای جلسات مشاوره و داشتن آمادگی مشاوره گروهی

For more information, please call us at
http://boum.ir/