اطلاعات آزمون‌ها

ردیف نام تست مقیاس های مورد اندازه گیری تعداد سوال نرم افزار دستی
1 انریچ ENRICH(رضايت زناشويي) تحریف آرمانی-رضایت زناشویی-مسائل شخصیتی-ارتباط-حل تعارض
میریت مالی-فعالیت های اوقات فراغت-رابطه جنسی-فرزندان و فرزند
پروری-خانواده و دوستان-نقش های مساوات طلبی-جهت گیری مذهبی
115
2 آزمون مهارت های مقابله ای هیجان مدار-مسئله مدار 47
3 پادوا (وسواس فکری-عملی) آلودگی-چک-کنترل ذهنی-کنترل تکانه ها 60
4 مادزلی (وسواس فکری-عملی) شستشو-چک-کندی تکرار-شک و تردید 30
5 عزت نفس * 30
6 اضطراب حالت -صفت اضطراب پنهان – اضطراب آشکار 40
7 شخصیت SCL90 شکایت جسمانی-وسواس-حساسیت فردی-افسردگی
اضطراب-پرخاشگری-ترس مرضی-پارانوئیا-روان پریشی
90
8 GHQ (سلامت عمومی) علائم مرضی-علائم اضطرابی و اختلال خواب
کارکرد اجتماعی-علائم افسردگی
28
9 شخصيت NEO عصبیت(اضطراب،خشم و کینه،افسردگی،احساس تقصیر،تکانشوری،آسیب پذیری از استرس)-برون گرایی(صمیمیت،جمع گرایی،قاطعیت،فعالیت،هیجان خواهی،عواطف مثبت)-باز بودن(تخیل،زیبایی شناسی، احساسات، علائق،نظرات،ارزشها-توافق(اعتماد،سادگی،همدردی،تبعیت،تواضع،درک دیگران-وجدانی بودن(شایستگی،نظم،وظیفه شناسی،تلاش برای موفقیت،نظم باطنی،انعطاف پذیری 240
10 16 تيپ شخصيت MBTI (مایرز-بریگز) درون گرایی/برون گرایی-حسی/شهودی-احساسی/عقلانی-ملاحظه کار/منضبط 88
11 افسردگی بک احساسات(غمگینی-بد بینی-شکست در گذشته-لذت نبردن-احساس گناه- خویش-خود انتقادی-افکار خود کشی یا تمایل به خود کشی-گریه کردن – بی تصمیمی-بی ارزشی-از دست دادن انرژی-تغییر در الگوی خواب- اشکال در تمرکز-تحریک پذیری-تغییر در اشتها-بی قراری- از دست دادن علاقه-حساس تنبیه-دوست نداشتن 21
12 اختلالات شخصيت MMPI فرم بلند خودبیمارانگاری،افسردگی،هیستری ، انحراف روانی-اجتماعی، زنانگی و مردانگی، ضعف روانی ، پارانویا، مانیا، اسکیزوفرنی، درونگرایی اجتماعی
مردانگی، ضعف روانی ، پارانویا، مانیا، اسکیزوفرنی، درونگرایی اجتماعی
370
13 قصه عشق LOVE STORY ارزیابی قصه ی عشق زوجین و بررسی میزان تشابه نیمرخ آنها در ابعاد مختلف- 5قصه شامل – قصه های جامعه پسند- قصه های سلطه پذیری-قصه های سلطه جویی- قصه های لذت جویی-قصه های سرگرمی 100
14 اختلالات شخصيت میلونMCMI افشاء-مطلوبیت-بدنمایی-اسکیزوئید-دوری گزین- ضد اجتماعی-دیگر آزار-وسواسی-منفی گرا-خود آزار- اسکیزو تایپال-مرزی-پارانوئید-افسرده-وابسته-نمایشی-خود شیفته 175
15 اختلالات شخصيتMMPI فرم كوتاه خودبیمارانگاری،افسردگی،هیستری ، انحراف روانی-اجتماعی، ضعف روانی ، پارانویا، مانیا، اسکیزوفرنی، درونگرایی اجتماعی 71
16 آزمون هوش ریون ضریب هوشی9تا18ساله ها 60
17 EQ (هوش هیجانی) 15مقیاس :حل مسئله-خوشبختی-استقلال-تحمل فشار روانی-خود شکوفایی- خود آگاهی هیجانی-واقع گرایی-روابط بین فردی-خوش بینی-عزت نفس کنترل تکانش-انعطاف پذیری-مسئولیت پذیری-همدلی-خود ابرازی 90
18 باورهاي غير منطقي JONSE درباره باورها و احساسات نسبت به چیزهای مختلف 100
19 سبكهاي فرزند پروری آزاد گذاری-استبدادی-اقتدار منطقی 30
20 اضطراب بک اضطراب روحي و علائم جسمي 21
21 مثلث عشق اشترنبرگ صمیمیت – میل جنسی – تعهد 45
22 سبكهاي تعارض بین فردی 5سبک(اجتناب،مصالحه،همکاری،رقابت،انطباق 25
23 تعارض زناشویی حیطه های تعارض(کاهش همکاری-کاهش رابطع ی جنسی-افزایش واکنشهای هیجانی -افزایش رابطه ی فردی با اقوام خود-کاهش رابطه ی خانواده گی با خویشاوندان و دوستان همسر-جدا کردن امور مالی از همدیگر-افزایش جلب همکاری فرزند هیجانی -افزایش رابطه ی فردی با اقوام خود-کاهش رابطه ی خانواده گی با خویشاوندان و دوستان همسر-جدا کردن امور مالی از همدیگر-افزایش جلب همکاری فرزند اقوام خود-کاهش رابطه ی خانواده گی با خویشاوندان و دوستان همسر-جدا کردن امور مالی از همدیگر-افزایش جلب همکاری فرزند امور مالی از همدیگر-افزایش جلب همکاری فرزند 42
24 SELF DIFFERENTIATION افکارو احساسات در مورد خود و دیگران 46
25 هوش کتل 3مقیاس-مقیاس 1برای کودکان4تا8ساله مقیاس 2کودکان8تا13ساله مقیاس3برای سطوح بالاتر از دیپلم 48
26 رضایت از خود 36
27 افسردگی کودکان 27
28 اضطراب زانک 15نشانه بدنی و 5نشانه عاطفی-بدنی شامل لرزش،ناراحتی و دردهای بدنی،تهوع و استفراغ،تنگی نفس ،احساس بی حسی و مور مور شدن ،ضعف و سستی،ضعف و خستگی زودرس،بی قراری و ناآرامی،تپش قلب،گیجی،تکرار ادرار،عرق کردن،بر افروختگی چهره،بی خوابی،بختک زدگی-نشانگان عاطفی شامل تشویش و عصبانیت،ترس،وحشت و هراس،عدم انسجام روانی،بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب بدنی،تهوع و استفراغ،تنگی نفس ،احساس بی حسی و مور مور شدن ،ضعف و سستی،ضعف و خستگی زودرس،بی قراری و ناآرامی،تپش قلب،گیجی،تکرار ادرار،عرق کردن،بر افروختگی چهره،بی خوابی،بختک زدگی-نشانگان عاطفی شامل تشویش و عصبانیت،ترس،وحشت و هراس،عدم انسجام روانی،بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب شامل تشویش و عصبانیت،ترس،وحشت و هراس،عدم انسجام روانی،بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب 20
29 خود شناسی 3مقیاس(D,G,P)مقیاسD=اختلاف اساسی بین ادراک ما از خودمان و ادراک دیگران از ما.مقیاس G=پایداری احساسات کودکانه ی گناه،ناتوانی و تنبیه.مقیاسp=پایداری احساسات کودکانه ی قدرت مطلق و تمایلات غیر واقعی ما از خودمان و ادراک دیگران از ما.مقیاس G=پایداری احساسات کودکانه ی گناه،ناتوانی و تنبیه.مقیاسp=پایداری احساسات کودکانه ی قدرت مطلق و تمایلات غیر واقعی گناه،ناتوانی و تنبیه.مقیاسp=پایداری احساسات کودکانه ی قدرت مطلق و تمایلات غیر واقعی تمایلات غیر واقعی 29
30 رغبت سنج تحصیلی-شغلی (هالند) متشکل از بخش فعالیتها،تجربه ها،مشاغل، 18
31 عادتهای مطالعه 45
32 اضطراب همیلتون خلق مضطرب-تنش با انقباض عضلانی-ترس-بی خوابی-ذهنی یل شناختی-خلق افسرده-جسمی و عضلانی-بدنی و حسی-علائم قلبی و عروقی-علائم تنفسی-علائم گوارشی-علائم دستگاه تناسلی و ادرار-علائم افسرده-جسمی و عضلانی-بدنی و حسی-علائم قلبی و عروقی-علائم تنفسی-علائم گوارشی-علائم دستگاه تناسلی و ادرار-علائم علائم گوارشی-علائم دستگاه تناسلی و ادرار 14
33 خوش بینی خوش بین- تمایل ذاتی به خوش بینی-خیلی خوش بین 37
34 هوش وکسلر هوش کلامی – هوش غیرکلامی عملی
35 رغبت سنج استرانگ مشاغل ،فعالیتها ،فعالیتهای تفریحی ویژگی ها 290

 

For more information, please call us at
http://boum.ir/