ارتباط آنلاین

مرکز مشاوره مهر خدمت مشاوره تلفنی خود را جهت کمک به رفع مشکلات مشتریان و خانواده هایشان درشرايط اضطراری و بحرانی و مشکلاتی که امکان ابراز آن بصورت حضوری نمی باشد (مثل اقدام به خودکشی، دعواهای شدید، مشکلات با فرزندان و همسر، مشکلات در زمینه روابط زناشویی و سوء استفاده های جنسی و …) و یا افرادی که به جهت دوری مسافت توان مشاوره حضوری را ندارند، راه اندازی نموده است. برای این منظور و به جهت ارتباط با مشاوران می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید و یا از سرویس skype مجموعه استفاده نموده و از خدمات مشاوران محترم بهره مند شوند.

شماره تلفن هوشمند : 9092301596

شناسه skype:

For more information, please call us at
http://boum.ir/