خدمات آموزشی

هدف:

ارائه کارگاه های آموزشی تخصصی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره و سایر رشته های مرتبط از قبیل:

  • تشخیص و در مان اختلالات جنسی
  • تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
  • تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی (اضطراب، افسردگی، وسواس و …)
For more information, please call us at
http://boum.ir/