مشاوره فردی شغلی

هدف:

كمك به رفع مشكلات كاركنان و خانواده هايشان در حيطه های پيش از ازدواج، خانواده، تربيت فرزند، تحصيلی شغلی، روان درمانی، اضطراب، افسردگي، وسواس، ترسهای مرضی، روانپزشكی، …. جهت ارتقاء رضايت فرد از زندگی، احساس امنيت و آرامش در شغل و خانواده و افزايش كارايی پرسنل در محيط كار

 

راهكار:

ارائه خدمات حضوری در مركز
ارائه خدمات غير حضوری و تلفنی شبانه روزی

 

قراردادها:

  • بانك تجارت
  • بانك سپه
  • بانك كشاورزی
  • بانك ملت
  • شركت نفت فلات قاره ايران
  • شركت توگا
  • شركت مپنا
  • شركت فن آوری اطلاعات ايران
  • بانک رفاه کارکنان
  • بانک مرکزی
For more information, please call us at
http://boum.ir/